Helsedirektoratet – JA til Eggdonasjon i Norge

Tidligere i år anbefalte et flertall på ni av Bioteknologirådets 15 medlemmer at eggdonasjon skal bli lovlig i Norge.
Eggdonasjon er forbudt i Norge. De fleste landene i Europa, også våre naboland, tillater imidlertid eggdonasjon

Surrogati
Hdir tar også for seg surrogati i rapporten.

– Dette er ikke tillatt i våre naboland, men vi vil gjøre oppmerksom på at Island vurderer å tillate alltruistisk surrogati; der begge parter gjør det ut fra alltruistiske hensyn der de har som krav at foreldrene må være mellom 25 og 45 år, samt at de ikke tar betalt for tjenesten. Vi vil ikke flagge dette som noe vi går inn for, men vi ønsker å synliggjøre det i debatten, sier han.

Les mer HER

%d bloggers like this: