MRKH Spesialister i Norge

I Norge har vi pr i dag 3 kvinnelige leger som har god og lang erfaring med MRKH pasienter.

Mette Haase Moen –  St.Olavs Hospitalet – Trondheim

Kirsten Hald – Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Agnethe Lund – Haukeland Universitetssykehus – Bergen

Du kan be om å bli henvist til en av disse via din fastlege.